Berries

XVIII Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki

Padomju Latvijas Dziesmu un deju svētki, kas veltīti 40.gadadienai kopš Padomju varas atjaunošanas Latvijā.
Svētkos piedalās: 593 kolektīvi – apmēram 24 000 dalībnieku, t.sk. 208 deju kolektīvi ar 5000 dejotājiem.

Mūsu novadā.

  • Svētkos piedalās – Kūdras fabrikas „Baloži” : sieviešu koris – diriģents V. Biezais, 32 dziedātājas;
  • Deju kolektīvs – vadītāja Ināra Lepere , 18 dalībnieki;
  • Putnu fabrikas „Ķekava” kultūras nama: vidējās paaudzes deju kolektīvs – vadītāja Elga Auziņa;

Normalized_img_0001

Normalized_img_0002

  • Tautas deju ansamblis „Zīle” – vadītāja Silva Štelfa, repetitors Ēriks Milčs - 32 dalībnieki. 18 deju ansambļu finālsacensībās TDA „Zīle” iegūst 3.vietu;
  • Vīru koris – diriģents Vitolds Rijnieks, 42 dziedātāji;

Normalized_img_0006

Normalized_img_0005

  • Sieviešu koris „Daugaviete”- diriģente Ārija Grigule , 62 dziedātājas.

Normalized_1971

---

  • Šajos svētkos no putnu fabrikas Ķekava KN piedalās 186 dalībnieki.
  • Sieviešu koris ”Daugaviete” iegūst Tautas kolektīva nosaukumu.
  • Agrofirmas „Ķekava” 1979.gadā dibinātais kamerkoris „Mozaīka” – diriģents Jānis Grigalis.

 Normalized_1972