Berries

XVII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60.gadadienai un Padomju Latvijas 37.gadskārtai veltītie Dziesmu svētki.

Mūsu novadā.

  • Svētkos piedalās - putnu fabrikas „Ķekava” kultūras nama: 1975.gadā dibinātais sieviešu koris – diriģente Ārija Grigule – 50 dalībnieki;
  • Vīru koris - diriģents Jānis Grigalis, 55 dziedātāji,

Normalized_img_0003

Normalized_img_0002

 

  • Deju kolektīvs – vadītāja Silva Štelfa, svētku skatē deju kolektīvu B grupā ir I pakāpes republikas festivāla laureāti.
  • 1979.gadā deju kolektīvs iegūst Tautas kolektīva goda nosaukumu "TDA „Zīle".
Normalized_senas56