Berries

TLMS "Ķekava"

Normalized_big_audejas_049

Gatavojoties XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem!

Dziesmu svētki ir labākais pasākums arī tautas lietišķās mākslas dzīvē. 5 gadu garumā notikušas izstādes, skates, konkursi, lai rezultātā visaugstākās kvalitātes darbi vienkopus parādītos Dziesmu un Deju svētku lielajā tautas lietišķās mākslas izstādē. Izstāde ir precīzs rādītājs esošajai situācijai un parāda, cik lielā mērā izstrādātajos darbos saglabājušās mūžsenās tradīcijas un cik izmaiņu ienes novitātes.
Seno un jauno tradīciju sintēze apliecina, cik būtiska ir tautas māksla mūsu sabiedrībai. Amatniecība un tautas māksla balstās uz viena pamata- tautas amatniecību. Vienkāršoti var teikt, ka amatniecība ceļ tautas labklājību un ir vairāk internacionāla, bet ar tautas mākslu saistītie amati, atspoguļo tautas kultūras nacionālo savdabību, tradicionālās iezīmes.
Tautas māksla ir nacionāla un tieši tāpat kā dzimtā valoda identificē latvisko- tas jāmāca bērniem, ja gribam pastāvēt.
Strauji attīstoties tiem amatniecības virzieniem, kas saistīti ar pakalpojumu sfēru un biznesu nopietni tiek apdraudēti tautas daiļamati, kuru devums nav mērāms naudas kategorijās.
Daiļamatnieki izstādēm gatavojas tikpat rūpīgi kā dziedātāji un dejotāji. Izstāde ir atskaites punkts, pieredzes apmaiņa un jaunu ierosmju avots. Tautas lietišķajā mākslā tas ir vienīgais nozares situācijas un attīstības izvērtēšanas veids.

TLMS "Ķekava" svētkos.

Normalized_aud_jas_dziesmu_sv_tkos__2_  Normalized_aud_jas_dziesmu_sv_tkos__4_  Normalized_elgas_bilde  Normalized_img_0008

Neskaitāmus darbus savā dzīvē darinājusi Tautas daiļamatu meistare Zenta Šļūka. Visu novadu jostas un brunču audumus. Var tikai apbrīnot viņas čaklumu 93 gadu vecumā.
Normalized_big_ciemos_20pie_20audejas_20091 Normalized_big_ciemos_20pie_20audejas_20115
TDM Vaira Lorberga ar baltajiem izšuvumiem piedalījusies neskaitāmās izstādēs un Ķekavas tērpam darinātā orģinālā blūze ir viņas autordarbs.
Normalized_big_audejas_20055 Normalized_big_audejas_20067-001

TDM Ligija Siliņa- Ķekavas jaunrades tērpa brunču autore un daudzu jo daudzu segu un tautastērpu brunču audumu audēja, kas pabijuši arī daudzās Dziesmu svētku izstādēs.

Normalized_big_audejas_20123 Normalized_big_audejas_20116-001
TDM Anna Kristīne Āboliņa ar 2003.gada svētku izstādes šatiera segām un atausto seno Zemgales brunču audumu un Lielvārdes jostu.
Normalized_big_audejas_20088 Normalized_big_audejas_20107-001
Segas dubultauduma tehnikā- divas vienā.
Normalized_img_0009 Normalized_img_0003
TDM Vija Kriķe ar 1998.gada izstādē apbalvotajām segām.
Normalized_big_audejas_20129-001 Normalized_big_audejas_20003

TDM Ilze Paseka šo svētku izstādei noaudusi ļoti sarežģitas tehnikas zvaigžņu segu.

Normalized_big_audejas_20142-001 Normalized_big_audejas_20008
Elgas Auziņa ar šogad austajiem lielajiem lakatiem un fonā redzamo grīdceliņu, kas bija izstādīts 2008.gada svētku izstādē.  Antra Auziņa darina Bauskas novada brunču audumu.
Normalized_big_audejas_20085 Normalized_big_audejas_20165-001
TDM Rita Labarēviča auž šī gada svētku izstādei autordarbu- segu- gobelēnu. 1998.g. Latviešu tautas tērpu konkursā saņēma laureāta diplomu par labāk saglabāto iepriekšējo paaudžu tradicionālo tērpu- Piebalgas tērpu no Labarēviču dzimtas pūra.
Normalized_big_audejas_20217 Normalized_big_audejas_20226