Berries

XVIII Starptautiskais masku tradīciju festivāls viesojas Katlakalnā

10.02.2017 | Saule Gunta
First_page_masku_festiv_ls_maza

Ķekavas novada Katlakalnam tuvojas nebijis notikums - 2017.gada 25.februārī pie mums viesos XVIII Starptautiskais masku tradīciju festivāls.

Visu gadu gulēju

 Paseknī;

Nu mans vakars,

Nu līdu laukā.

/Dainu skapis, 33542-0/

 Šī tautasdziesma ļot iespaidīgi un patiesi apraksta to, no kurienes nāk maskotie tēli, kur tie ir paslēpušies tad, kad nav sastopami pasaulē: paseknī, pazemē, tālajā nekurienē. Maskas nāk no Turienes. No neikdienisķās telpas, no viņsaules varbūt. Un sastapšanās ar maskoto ir zināmā mērā sastapšanās ar ne šīszemes telpu.

Latvijā ir vienas no interesantākajām un daudzveidīgākajām maskošanās tradīcijām. To atzīst un novērtē ļoti daudzi maskošanās un karnevālu tradīcijas pētnieki. Visā gada tumšajā pusē - no Rudenājiem līdz pat Lielajai dienai sastopami dažādi, katram gadalaikam savi īpaši maskoto tēli. Sākot no rudens laika Vecīšiem un Mārtiņbērniem, līdz pat Ziemassvētku Miežvilkiem un dažādajām Čigānu grupām un Latgales novadam raksturīgajām kaitām (īpašām maskoto izrāžu izspēlēm) un kur tad vēl pavasari modinošajām jautrajām un drastiskajām Ķekatām un visnotaļ skarbajiem Budēļiem. Maskoto tēli sastopami arī kāzās un varbūt arī krustabās un bedībās, par ko gan mums vēl nav īsteni pierādījumu. Daudzus no maskoto tēliem sastapsim Masku festivālā, arī Katlakalnā.

Katlakalna folkloras kopai RĀMUPE šis būs jau septītais Masku tradīciju festivāls. Esam festivālā piedalījušies jau kopš pirmā kopas darbības gada. Šai reizē festivāls brauks pie mums. Un Katlakalnā būsim mājinieku un festivāla uzņēmēju lomā.

Vairāk par XVIII Starptautisko masku tradīciju festivālu - Latvijas Folkloras biedrības e-vietnē

25.februārī, dienas pirmajā pusē, maskotie ļaudis no daudziem Latvijas novadiem, kaimiņu zemēm un tālākām valstīm ciemosies un svētību nesīs katlakalniešu sētās, un pašu festivālu, kā arī tuvojošos Meteņus ar masku izrādīšanos un vispārēju līksmību svinēsim atpūtas vietā Nēģīši Daugavas krastā.

Komentāri