Berries

Veļu vakars Katlakalnā No tālas senatnes

22.10.2018 | Saule Gunta
First_page_ve_i

Ceturtdien, 2018.gada 1.novembrī plkst. 19.00 - Veļu vakars Katlakalna Tautas namā - senču atcerēšanās, pieminēšanas un godināšanas sarīkojums. 

Ar stāstījumu par Pļavniekkalna kapulauka (5.-6.gs.) arheoloģiskajiem izrakumiem, pētījumiem un atradumiem ciemos vēsturniece Austra Engīzere. Būs arī Veļu laikam atbilstošas dziesmas, rotaļas, mīklu minēšana, pašu sarūpēts mielasts veļiem un pašiem.
 
Rīko un aicina Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE.

Komentāri