Berries

Vasarassvētku svētīšanas meistardarbnīca

26.05.2019 | Gunta Saule
First_page_vasarsv_tki_1

Ceturtdien, 2019.gada 30.maijā no plkst. 19.00. Sauliešu pilskalnā Katlakalnā notiks Vasarassvētku svētīšanas meistardarbnīca.

 Skaistajā ziedēšanas laikā izsenis tradīcijā svētīti Ūsiņi - svētki puišiem un vīriem. Un Vasarassvētki - svētki meitām un sievām. Tie īpaši saistīti ar jaunību un jaunības svinēšanu – ziedēšana, pušķošanās, dziedāšana, gaviles ir to atslēgvārdi. Iespaids, ka tieši šiem svētkiem ir īpaša saistība ar cerēšanos, ar lūkošanos, ar domām par nākamajām laulībām, ar veiksmīgas dzīves nodrošināšanu tautās. Tāpēc daudzie rituāli, kuri Vasarassvētkos tiek izdzīvoti un izspēlēti, ir visvairāk veltīti tām jaunajām meitām, kuras ir vistuvāk izdošanas brīdim. Vasarassvētku rituāli ir viņām kā stiprinājums. Kā ceļamaize nākamajai dzīvei.

 Taču tie ir svētki arī sievām. Un ne tikai tāpēc, ka tieši viņas ir galvenās svētku rīkotājas un rituālu vadītājas. Ne tikai tāpēc, ka no viņu darbības būs diezgan lielā mērā atkarīgs jauno meitu nākamās dzīves nodrošinājums. Bet tie ir svētki arī viņām pašām. Ar dažādām rituālām darbībām viņas nodrošina arī savu turpmāko dzīvi un izdošanos – veselību, sadzīvošanu, labas attiecības ģimenē, pārī, saskaņu ar pasauli un saviem līdzcilvēkiem. Ir diezgan skaidrs, ka mūsu priekštečiem svētku svētīšana un dažādās tiem raksturīgās rituālās darbības ir bijušas kas līdzīgs mūsdienu psihoterapijām. Saglabājot tradīcijas un tradicionālo svētku klātbūtni mēs ļoti lielā mērā uzturam un uzlabojam savu garīgo un fizisko veselību.

 Kādu laiku Vasarassvētki bija it kā piemirsto tradicionālo iezīmdienu skaitā. Bet pamazām to svētīšanas tradīcijas tiek atjauninātas un lielā mērā nu jau mēs tos varam dēvēt par atgūtiem svētkiem. Katlakalna RĀMUPE ir to tradīcijas kopēju vidū, kuri met izaicinājumu un atjaunina tradīcijas, kuru svētīšana piemirsta. Nu jau vairākus gadus arī mums Vasaassvētki ir vieni no mīļākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem. Lai arī daļa no mums, no Rāmupes dalībniecēm, esam tos šogad jau nosvētījušas atbilstoši Mēness mēneša laikskaitei dodoties Kurzemes izbraukumā un svētot Lībagu Jānkalnos, tomēr allaž nerimstoši par tiem stāstam un rādam. Un tas notiek tieši tāpat, kā ar citiem svētkiem - kopā sanākot un svētot.

 Aicināti it visi interesenti - sievas un meitas tērpjas košās un gaišās svētku drānās. Ņemam līdzi olas kopīgi gatavotam pantāgam un kārumus kopējam mielasta galdam.

 Puiši un vīri, lai arī rituālos tieši nepiedalās, ir laipni aicināti viesu kārtā.

 Vaasarassavētku svētīšanas meistardarbnīca notiek cikla Gadskārtu un ģimeņu tradīciju skola ietvaros un to atbalsta Latvijas Kultūrkapitāla fonds.

Informatīvais atbalstītājs Latvijas Folkloras biedrība - www.folklorasbiedriba.lv

Ziņu sagatavoja

Gunta Saule, projekta saziņas atbildīgā

tālr. 27811297, e-pasts: saulegunta@gmail.com

Vairāk – Folkloras kopas RĀMUPE e-dienaslapā - https://kalnakopa.blogspot.com/

Ķekavas novada kultūras lapā - http://parkulturu.lv/sakums

Sociālajos tīklos @raamupe

 

Komentāri