Berries

Tek pa ceļu pasaciņa

19.09.2019 | Baložu pilsētas bibliotēka
First_page_dsc08983

Pelēkas debesis. Smidzina lietus. Tas nekavē 5.klašu skolēnus doties uz Baložu bibliotēku, lai piedzīvotu pasaku brīnumu. Pasaku rīti bija veltīti latviešu rakstnieka un folklorista Anša Lerha Puškaiša 160.dzimšanas dienai. Tāpat kā Krišjāni Baronu dēvē par dainu tēvu, tikpat nozīmīgs ir A.Lehra Puškaiša ieguldījums pasaku vākšanā, sistematizēšanā, pasaku un teiku krājumu izdošanā. Viņa sakopotās "Latviešu tautas teikas un pasakas" 7 sējumos, ir otrs lielākais latviešu pasaku un teiku apkopojums.

Bibliotekāre A. Lemeševska pastāstīja par tautas pasaku rašanos, paveidiem, nozīmi. Skolēni minēja, kurš dzīvnieks ir “populārākais” latviešu tautas pasakās? Kā attīstās sižets brīnumu pasakās? Kā var atpazīt sadzīves pasaku?

Bibliotekāre pastāstīja par valodnieka, etnogrāfa un folklorista Pētera Šmita veikumu latviešu tautas pasaku un teiku, leģendu vākšanā un  klasificēšanā. Skolēni varēja apskatīt 1925.-1937.gada izdotos “Latviešu pasakas un teikas” 15 sējumus.

Pētera Šmita 150. gadadiena iekļauta UNESCO 2018.-2019. gada svinamo dienu kalendārā, atzīmējot viņa darbību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras un izglītības attīstībā.

Stāstot par pasaku un teiku pielietojumu mūsdienās, A. Lemeševska akcentēja Gunta Pakalna, folkloras pētnieka un filoloģijas doktora, aktīvo dalību stāstnieku festivālos Latvijā un pasaulē.

Pasaku rītos piedalījās Baložu seniore, stāstniece – Valija Rūzniece. Skolēni aizrautīgi klausījās Valijas bērnības atmiņās – kā viņu lauku mājās nācis kaimiņš vecais Laduss un tik sākušies garu garie stāsti, pasakas. Kā tika uzmeistarota ilgi degoša svece no aitas taukiem, lai vakarā mājās būtu gaišs un klausoties pasakas un teikas, varētu nodarboties ar vakara darbiem. Tad Valijas kundze mazliet pabiedēja klausītājus ar šausmu pasaku – par skopo saimnieku, aprakto mantu un lāstu…

Arī bērni bija sagatavojuši nelielas pasakas - par zaķi un ezi, par zaķi lielībnieku.

Pasākuma izskaņā bibliotekāre Anna iejutās režisora lomā un kopā ar skolēniem tika izspēlēta pasaka par rāceni jaunā interpretācijā.

Foto no pasākuma šeit.

 

A.Lemeševska

Komentāri