Berries

Stāstu vakars Andreja Upīša muzejā

20.11.2018 | Saule Gunta
First_page_andrejdiena_upisa_muzeja

Piektdien, 30. novembrī, plkst. 17.00 ar sarīkojumu “Andrejdiena stāstos” Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4, turpināsies Latvijas mutvārdu stāstnieku pasākumu cikls.
Katra pasākuma tēma ir saistīta ar kādu vairāk vai mazāk zināmu Andreja Upīša daiļrades vai dzīves faktu. Novembrī atzīmēsim svētkus, kas rakstniekam bijuši īpaši tuvi – Andrejdienu. “Andreja Upīša mājās obligātas bija četras godības: viņa paša dzimšanas diena, Andrejvakars, rakstnieka dzīvesbiedres Olgas vārda diena un pirmais janvāris,” atceras laikabiedri. Literatūrvēsturnieks Kārlis Egle rakstījis par sirsnīgām svinībām tuvāko draugu lokā: “Ja parasti tikšanās ar Upīti bija saistītas ar kādiem noteiktiem darbiem un uzdevumiem, tad divreiz gadā – Andrejdienā (30. novembrī) un dzimšanas dienā (5. decembrī) aizgāju pie viņa tāpat, paspiest roku un parunāties. Nebija jau šādos gadījumos viesošanās parastajā nozīmē – ar cienastiem un kausu tukšošanu – bet interesantas pārrunas par literatūru, par aktuāliem dzīves notikumiem. Šā vai tā sarunas vienmēr novirzījās uz kādiem jautriem gadījumiem, kuri saistījās ar literāro dzīvi, un Upīts klausījās un pats stāstīja neapnicis. Dažreiz līdz asarām smējāmies, visi, kas bija pie viņa aizgājuši”.

Tāpat Andrejdiena jau izsenis iezīmējusi veļu laika noslēgumu, kad vērotas zīmes, zīlēta nākotne un pat pieburti precinieki, tāpēc ikviens sarīkojuma apmeklētājs tiks laipni aicināts (pēc brīvas gribas) piedalīties ar saviem mutvārdu stāstiem par šo dienu. Sarīkojumu vadīs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns, Andrejdienas ticējumus un paražas atminēsies Liesma Lagzdiņa (Kuldīga), Ziedīte Začeste (Sabile), Gunta Saule (Katlakalns) un citi Latvijas stāstnieki.

"Andreji ir vieni no tā sauktajiem mazajiem svētkiem jeb drīzāk iezīmdienām. Tomēr ir diezgan daudz savdabīgu ticējumu un rituālo izdarību, kas ir Andrejvakarā. 
Visvairāk tieši neprecētās meitas tad ir noņēmušās ar buršanu: tās zīlējušas savus nākamos vīrus uz nebēdu – gan ēdušas “mēmo putru”, gan gājušas uz ceļa pirmam pretimnācējam vārdu prasīt, gan siļķes ēdušas ar visām galvām, gan pat labību “sējušas” zem gultas. Pat mēģinājušas uzlūkotus puišus ar kādiem maģiskiem paņēmieniem sevim dabūt. 
Un tai pat laikā Andreji ir puišu un vīru svētki. Pētniekos dzīva ir nojausma, ka Andreji varētu būt vieni no puiši iesvētību svētkiem. Jauks ticējums mīlestības vairošanai ir Andrejos nolauztu ķiršu zariņu likt plaucēt. Ja tas līdz Ziemassvētkiem tad uzzied, tad “ķirši būs” – iedomātais līgavainis atsauksies. Būs jauki par šo visu parunāt – paklausīties, pastāstīt un padziedāt."

Stāstniece Gunta Saule par rakstniekam Andrejam Upītim tik nozīmīgo dienu. Parunāt un paklausīties stāstnieci varēsiet jau 30. novembrī Mutvārdu stāstnieku pasākums "Andrejdiena stāstos"!

Pasākuma norises vieta: A. Upīša memoriālais muzejs Rīgā (Brīvības ielā 38-4).
Pasākuma norises laiks: 30. novembris 17.00–18.30.
Ieejas maksa: 2.00 €.
Vairāk informācijas:

Muzeja vadītāja Ilze Puķe
+371 29265417; +371 67289767; +371 29254346; ilze.puke@memorialiemuzeji.lv

Memoriālo muzeju apvienības un Andreja Upīša muzeja rīkots publisks pasākums.
Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Komentāri