Berries

Rudenāji - 27.septembrī pie Katlakalna Tautas nama!!!

27.09.2018 | Saule Gunta
First_page_foto_jj_01

Rudenājus Katlakalna folkloras kopa svētīs 27.septembrī no 19.00. SVINĒSIM PIE KATLAKALNA TAUTAS NAMA. Aicināti visi interesenti priecāties un pateikties par vasaras graudumiņu Mārai, Pērkonam, mīļam Dieviņam. Ņemam līdzi ziedojumus, augļus un dārzeņus Saberiem. Ģērbjamies goda drānās! Uz tikšanos!

Komentāri