Berries

Mēneša priekšmets - Katlakalna baznīcas 150 g. pastāvēšanas piemiņas svētku programma

10.09.2019 | Aija Grīnvalde
First_page_katl_bukl_sign

Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā ir interesantas liecības par novada vēsturi, arī Katlakalna baznīcu. Un tieši šovasar Vaira Augustinoviča muzejam uzdāvināja ar Katlakalna baznīcas 150. jubilejas atzīmēšanu saistītu liecību. Tā ir 1944.g. 9.jūlija kapu svētku un svētbrīža programma. Te varam atrast informāciju, ka sprediķi saka Cēsu pilsētas draudzes mācītājs A.Piebalgs, piemiņas runu prāvests E.Bergs, vēsturiskās ziņas par Katlakalna baznīcu un draudzi sniedz draudzes mācītājs A.Treu`s. Dzied Katlakalna – Krusta tautskolas koris un Sv. Ģertrūdes baznīcas koris. Spēlē orķestris, pie ērģelēm brīvmāksliniece Z.Egles kundze. Pasākums notiek 2 daļās – kapu svētki, kur tiek pieminēti mirušie, kā arī aizvestie 1941.g. un svētbrīdis baznīcā.

Ķekavas novadpētneicības muzeja galvenā krājuma glabātāja A.Grīnvalde

Komentāri