Berries

Lasītāju klubiņa tikšanās

08.01.2019 | Anna Lemeševska
First_page_horna

Lasītāju klubiņa pirmā tikšanās jaunajā gadā bija veltīta Māras Hornas daiļradei. Nupat sērijā Lata romāns iznācis viņas jaunākais romāns “Atgriešanās dzimtenē”.

Autore sākusi rakstīt septiņdesmit gadu vecumā. Jau iznākušas 8 grāmatas, viņas lugas tiek spēlētas amatierteātros visā Latvijā. Māra Horna savās grāmatās raksta par tēmām, ko vislabāk pārzina - par lauku cilvēku dzīvi.

Visasākās diskusijas izvērtās par romānu “Liktenīgais salidojums”. Daži saskatīja līdzību varoņu attēlojumā ar zināmiem lauku cilvēkiem. Citi slavēja vieglu un raitu valodu. Citi savukārt meklēja darbā “dziļumu”, bet neatrada to.

Tomēr nonācām pie secinājuma, ka autore cenšas saskatīt vairāk labo un savus darbus noslēdz uz pozitīvas nots.

Nākamā Lasītāju klubiņa tikšanās 5.februārī, kad dalīsimies domās par Viļa Selecka darbiem.

Komentāri