Berries

Ķekavas muzeja draugu tikšanās

14.12.2018 | Aija Grīnvalde
First_page_kartina_1-01

13.decembrī Ķekavas novadpētniecības muzejs aicināja uz ikgadējo, jau sesto tikšanos savus draugus un dāvinātājus, lai pateiktu paldies par muzeja darbības atbalstīšanu. Šoreiz īpaši atzīmējām skolotājus, kuri regulāri iepazīstina savus audzēkņus ar izstādēm, ekspozīcijām un nodarbībām muzejā. Pateicība tika izteikta Ķekavas vidusskolas skolotājai  Rainai Sulai - par sniegto atbalstu Muzeju nakts 2018 organizācijā, aktivitāšu sagatavošanā un novadīšanā kopā ar vizuālās mākslas pulciņu, kā arī par pētījuma par Ķekavas, Olaines un Daugavas muzeju piedāvājumu skolēniem veikšanu. Tāpat pateicāmies skolotājām Regīnai Eihmanei, Annai Miškinai, Ainai Stikānei, Anitai Tenisai par ļoti aktīvu muzeja piedāvājuma izmantošanu. Pateicība arī privātskolai "Gaismas tilts 97", īpaši Ivetai Eglītei, kura organizē to, lai muzeju septembrī, un ne tikai, apmeklē visi skolas audzēkņi. Jau vairākus gadus pēc kārtas Muzeju naktī mūs atbalsta Ķekavas Mākslas skola ar savām aktivitātēm, tāpēc pateicība skolas direktorei Ingai Zālītei-Cērūzei. Īpaši tika atzīmēts arī viens no ražīgākajiem dāvinātājiem - fotogrāfs Pēteris Kāpiņš, pateicoties kuram, muzeja krājums ir papildinājies par vairākiem simtiem fotogrāfiju par putnu fabriku "Ķekava", Ķekavas PMK, Ķekavas vidusskolu. Muzeja pasākumus nekad neatsaka kuplināt arī Ķekavas Mūzikas skola, kura arī šajā vakarā sniedza brīnišķīgu koncertu, kas mūs visus aizveda skaistā Ziemassvētku ceļojumā.

Muzejs pasākuma dalībniekiem bija sarūpējis iespēju vēlreiz aplūkot izstādes "Zemgaļi mūsu novadā" un "Ķekavas novads fotogrāfijās 100 gados", kā arī  Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošo izstādi "Vikingi un zviedru laiki Latvijā".

Sirsnīgi pateicamies visiem mūsu draugiem, atbalstītājiem un dāvinātājiem, kuri palīdz ne tikai vākt liecības par Ķekavas novada vēsturi, bet arī tās popularizē.

Fotogalerija

Komentāri