Berries

Katlakalna 100 stāsti 1.stāstu burtnīcas ATVĒRŠANAS SVĒTKI

23.02.2019 | Aija Vitmane
First_page_gr_mata

Latvijas simtgadei tika veltīti daudz skaisti pasākumi, svinīgi koncerti, košas izstādes...Ik viens pielika savu izdomu, darbu, radošumu, lai šie pasākumi būtu īpaši un prātā paliekoši. Arī mēs Katlakalnā gribējām izveidot un radīt ko paliekošu...Tā nu sanācis, ka mūsu darbs un ieceres ir realizējušās 1.stāstu burtnīcā      " Senvēstures un vietu stāsti", kura ir pirmais vēstnesis Katlakalna 100 stāstiem. Šajā burtnīcā var iepazīt Katlakalna vēsturikās vietas, atklāt daudz jauna un nozīmīga par savu dzimto pusi. Uzzināt kādas vēstures liecības glabā senā Katlakalna gredzenotā stopsakta ( vienīgā Latvijā, kura saglabājusies un apskatāma vēstures muzejā), kāda teika stāsta par Melnezera Raganakmeni, kādi nostāsti apvij Katlakalna baznīcu un vēl un vēl... Tas viss ir izlasāms šajā stāstu burtnīcā, bet stāstu vēl ir daudz gan par dzimtām, cilvēkiem, notikumiem...Varbūt arī jūsu dzimtā glabājas kāds stāsts, kuru būtu vērts izstāstīt un saglabāt nākošajām paaudzēm? Tiksimies stāstu burtnīcas  ATVĒRŠANAS SVĒTKOS - 10.martā plkst. 14.00

Komentāri