Berries

Jaunajā sezonā aicinām pievienoties Ķekavas kultūras nama kolektīviem!

08.08.2016 | Par kultūru
First_page_pievienojies

Ja vēlies sevi pilnveidot un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, Ķekavas kultūras nams aicina pievienoties amatiermākslas kolektīviem. Plaša ir mūsu amatiermākslu kolektīvu darbība visiem vecumiem – no bērnu deju grupām "Daina" un vokālajiem ansambļiem "Cīrulīši" līdz izteiksmīgajam Jauniešu vokālajam ansamblim, trim spēcīgiem koriem - sieviešu korim "Daugaviete", vīru korim "Ķekava", jauktajam korim "Mozaīka",atraktīvajam Tautas deju ansamblim "Zīle", nenogurstošas aktivitātes pilnai senioru deju grupai "Sidrabaine"  un uz danci rosinošai tautas mūzikas kapelai "Klabatas" , dzīvesgudrām Tautas lietišķās mākslas studijas "Ķekava" audējām un rokdarbu klubiņa "Labieši" dalībniecēm un jaunu radošu ideju bagātajai teātra studijai "Jaunais Miltu teātris".

Kolektīvs

Laiks

Sieviešu koris „Daugaviete”

 diriģentes –   Linda Matveja, Rita Platpere  

 vokālais pedagogs Lelde Matveja


nodarbības – pirmdienās, trešdienās

no plkst. 19.00

 

Jauktais koris „Mozaīka”

diriģenti  -    Didzis Soste, Agnese Urka, Laura Štoma

nodarbības – pirmdienās, trešdienās

no plkst. 19.00

Vīru koris „Ķekava”

diriģenti –   Arvīds Platpers, Edgars Briņķis

vokālais pedagogs -  Māris Evalds

 

nodarbības – otrdienās, trešdienās

no plkst.19.00

 

 Tautas deju ansamblis „Zīle”

 vadītāja -  Vita Timermane

 repetitore - Līga Greiere

 koncertmeistare - Irēna Kalniņa

 

nodarbības –

Pirmdienās plkst.19.30

Trešdienās plkst.19.30

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zīle”

 vadītājs – Artis Puriņš

nodarbības – otrdienās, ceturtdienās

no plkst.19.00

Senioru deju kolektīvs „Sidrabaine”

 vadītāja – Aija Āre

 repetitore - Ilanta Jātniece Java

 koncertmeistare - Natālija Vaitava

 

Nodarbības – otrdienās, ceturtdienās

no plkst. 19.00

Bērnu deju kolektīva „Daina

vecumā no 5 - 15 gadiem.

 vadītājas – Daina Marija Zozuļa, Līga Freimane

koncertmeistare -  Linda Matveja

 nodarbības – otrdienās, ceturtdienā no plkst. 15.00

Saziņai - tālr..26333305

Bērnu vokālie ansambļi „Cīrulīši”

trīs vecumu grupas,

vadītājas – Lana Bērziņa, Maruta Ikasa

 

 

nodarbības – pirmdienās, trešdienās

no plkst. 17.00

Amatierteātris  „Jaunais Miltu teātris”

 vadītāja – Estere Pumpura

nodarbības – otrdienās, ceturtdienās

no plkst.19.00

Vokālais ansamblis „Jūti”

 vadītājs – Jēkabs Jančevskis

 

nodarbības – otrdienās

no plkst. 19.00

Tautas mūzikas kapela  „Klabatas”

 vadītāja –   Ruta Meijere

nodarbības – ceturtdienās, svētdienās

no plkst.17.00

Tautas Lietišķās Mākslas audēju studija „Ķekava”

 vadītāja – Liene Ratnika

kopējās nodarbības –

pirmdienās  no plkst.11.00

otrdienās no plkst.18.00 un katru dienu,

saskaņojot ar KN darba laiku.

Rokdarbu pulciņi „Labieši”

 /adīšana, tamborēšana, pērļošana u.c./

 vadītājas – Andra Gribuste

 Daira Maldere

 

kopējās nodarbības -

trešdienās no plkst. 14.00,

ceturtdienās no plkst. 16.00

  un katru dienu,

 saskaņojot ar pulciņu vadītājām.

 

 

Telefona numurs saziņai – 29479576 , 67937255

Komentāri