Berries

Elīza Muzikante un Emīls Kristiāns Muzikants. Izstāde "@MIŅA" (papildināts)

06.06.2017 | Aija Grīnvalde
First_page_img_6125_small

Ķekavas novadpētniecības muzejā no 6.jūnija līdz 1.jūlijam divu jauno mākslinieku Elīzas Muzikantes un Emīla Kristiāna Muzikanta izstāde "@MIŅA".

IZSTĀDES KONCEPTS

Hmm... njā... nu skaisti! Nē, pagaidiet mirkli! Kas tas ir? Tie nav tikai otas triepieni, tās nav plikas siltvēsās attiecības, tās... tās ir... viegli jaušamas, tikko tveramas, gaisīgas un vieglas... nojausmas... jausmas... šausmas? Nē. Atmiņas?... Ne gluži. Kaut kas abstraktāks... M i ņ a s... kas viegli, neuzbāzīgi ievirza mūs uz pareizā ceļa. It kā svešas, tomēr mūsu smadzeņu ģenerētas, saliktas no dažādiem jau esošiem prāta puzles gabaliem. Bet vai tas ko redzam ir patiesība? Kas īsti ir patiesība, ja katrs uz pasauli raugāmies citām acīm? To varam noskaidrot tikai caur sarunu. Sarunu ar citiem. Sarunu ar sevi. Bet kas ir patiesāk – mūsu subjektivitāte vai kolektīvi rastas atbildes?

Elīzas interese par dažādiem mākslas veidiem un virzieniem uzplaukusi jau agrā bērnībā. Vienmēr tuva bijusi glezniecība, taču māksliniece darbojas dažādās nozarēs, par piemēru minot tēlniecību, grafiku, mūziku un šobrīd attīsta savas prasmes skatuves mākslā.  Savā radošajā darbībā viņa galvenokārt pievēršas tēmām, kas cieši saistītas ar apkārt un iekšēji noritošajiem procesiem personīgajā telpā, interpretējot atmiņu nospiedumus par notikumiem, vidi, tēliem, procesiem, kuri veido vienas individuālas dzīves vērtību kodolu un pamatelementus. Elīza pievērš īpašu uzmanību katrai sava darba niansei, rūpīgi pētot un analizējot reflektējamo tematiku, izvēloties piemērotākos no izteiksmes līdzekļiem un ar izsmalcinātu krāsu un formas lietojumu rada savas subjektīvās uztveres „zemtekstu”, vienmēr sabalansējot realitātes atainojumu ar individuālajiem iespaidiem. Ja Elīzai dotu vienu pilnīgi brīvu dienu, viņa būtu atrodama tuvākā vai tālākā dabas nosūrī, dungodama, prātojot par dzīves likumsakarībām un dīvainībām.

Emīls Kristiāns Muzikants  ar mākslu saistījies gandrīz visas savas dzīves garumā, par sev tuvākajām nozarēm atzīstot glezniecību un tēlniecību. Mākslinieka spējas šajās nozarēs apliecina ne tikai darbu kvalitāte un oriģinalitāte, bet arī daudzas starptautiskās balvas dažādos mākslas konkursos, kuros autors piedalījies kopš agras bernības. Mākslinieku vienmēr fascinējuši gan  cilvēces radītie objekti, gan dabas neizsmeļamā daile, kuru savdabīgais atspoguļojums vērojams eksponētajos opusos. "Neuzskatu, ka mākslinieka uzdevums būtu dabu kopēt vai atainot pliku realitāti, šīs funkcijas 21.gadsimtā varam atstāt fotoaparāta un 3D printera ziņā, savukārt, pašiem radot daiļdarbus, būtu jāusver savs subjektīvais skatījums uz aplūkotajām tēmām - atainot tās, vadoties pēc savas estētikas izpratnes un sajūtam, kas gūtas no iedvesmas avota." Pašreiz Kristiāns mācas Jaņa Rozentāla Nacionālajā mākslu vidusskolā un arī savu turpmāko studiju gaitu plāno virzīt pa mākslas sliedēm, savukārt par savām iecienitākajām blakus nodarbēm mākslinieks atzīst ģitārspēli, skeitbordu un atrašanos brīvā dabā. Un, protams, gulēšanu, gastronomiskās izvirtības un citus mazus prieciņus, kas dzīvi padara tieši tik interesantu, kāda tā ir.

Izstādes atklāšana 6.jūnijā pulksten 16.00

Visi laipni aicināti!

Izstādes atklāšana 6.jūnijā. Foto

Komentāri