Berries

Dziesmusvētki- tie bija kā pasakā..

12.04.2013 | Daiga Dinsberga
First_page_dziesma

       Dziesmu un Deju svētki ir mūsu nacionālā un etniskā piederības zīme, kas mūs ļauj identificēt ar citām kultūrām un tautām, taču nereti mēs aizmirstam pieminēt tos cilvēkus, kas palīdzējuši šiem svētkiem notikt, tāpēc šī izstāde ir veltījums viņiem.      

       Izstāde ,,Krustceles’’, kas skatāma  Katlakalna Tautas namā, atspoguļo darbību no 1938.gada līdz mūsdienām.Tajā varam apskatīt un iepazīties ar Tautas nama un bibliotēkas, koru, deju kolektīva, sieviešu ansambļa un dramatiskā kolektīva vadītājiem.  

,,Sevišķi mūsu dziesmu svētkiem bijis liels un vēsturisks uzdevums: modināt snaudošo tautas pašapziņu, radīt ticību uz kopdarba spēku un panākumiem, sargāt un vairot tautas gara mantu un īpatnības.Un brīnums: taisni dziesma visos laikos izrādījusies par visstiprāko iedvesmotāju un audzinātāju, stiprāku par vārdu...’’- to 1910.gadā Dziesmusvētkiem rakstīja Jāzeps Vītols.

Prieks ir strādāt tā, lai mēs visi varētu teikt ilggadējas bibliotēkas apmeklētājas un Pļavniekkalna

skolas skolotājas Elzas Rītiņas- Dzelzkalējas vārdus - ,,Dziesmusvētki- tie bija kā pasakā...’’

         Mēs vēlētos aicināt visus kādreizējos Katlakalna Tautas nama kolektīvu un ansambļu dalībniekus nest fotogrāfijas no šī laika posma, lai dalītos atmiņās un atcerētos visus, kas palīdzēja radīt svētku sajūtu ne tikai Dziesmu un Deju svētkos, bet arī ikdienā.

Komentāri