Berries

Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem

27.03.2013 | Liene Mukāne
First_page_dziesmu_svetki

Regulāri mēģinājumi, kopīgi pasākumi, koncertizbraukumi, koru skates. Tāds ir kora ceļš uz Dziesmu un Deju svētkiem. Piedalīšanās tajos rada īpašu emocionālu pārdzīvojumu, kopības sajūtu!

Mūsu bibliotēkas izliktā novadpētniecības materiālu izstāde iepazīstina ar sieviešu kora "Daugaviete" izaugsmi gadu gaitā no kora pirmsākuma līdz mūsdienām.

Kora dalībniece Dina Teko:

"Tā ir pati dziedāšana, bez kuras nevar. Ja sākts dziedāt, tad vienkārši nevar neiet un nebūt. Ja kaut reizi ir stāvēts Lielajā estrādē, ja kaut vienu reizi tur ir dziedāts, tad ir skaidrs, kāpēc bez kora nevar. Kā teica Imants Ziedonis - tu iestājies kopkora vidū, un tad ir tāda sajūta, ka mati ceļas stāvus. Tā ir fantastiska!"                  

/Mūsu Ķekava, Pagasta informatīvais biļetens 1996.g. decembrī, Nr. 19/

 

Uz tikšanos bibliotēkā!


Ķekavas pagasta bibliotēkas vadītāja

Mārīte Ķempele

Komentāri