Berries

Baltu Vienības dienas uguns Sauliešu pilskalnā

18.09.2019 | Gunta Saule
First_page_baltu_vien_ba

Baltu Vienības diena tiek svētīta katru gadu 22.septembra vakarā. Pilskalnos, svētkalnos, senajās baltu tautu apmetņu vietās un daudzviet citur vietās, kas nozīmīgas baltu tautu senatnei. Kopus mērķiem un vienības ideāliem tiek iedegtas Baltu vienības ugunis. Vienā laikā iedegtām ugunīm ir vienojošs spēks jo īpaši, ja tās līdzi nes vienotības domas.

 Kā katru gadu, ugunis iedegsim arī Sauliešu pilskalnā. Satiksimies plkst. 19.45 pie vārtiem lai kopā dotos līdz kalnam. It visus labas gribas ļaudis aicinām nākt pulkā, jo baltu tautu vienība, baltu apdzīvotā kultūrtelpa joprojām ir mūsu pašu aprūpē un gādībā - tā ir kopjama un lolojam ikdienas sadarbībā, un arī svētkos, rituālos, dziesmās.

 Citām Baltu Vienībai iedegtām ugunīm var sekot izveidotajā kartē, kas pastāvīgi tiek papildināta ar arvien jaunām ugunskuru vietām Latvijā, Lietuvā, kā arī prūšu un gudu zemēs un it visur pasaulē, kur mīt baltu tautu pēcteči. KARTE

 Vairāk par Baltu Vienības uguņiem, to iedegšanas kārtību un ierakstīšanos kartē, lūdzu, lasiet šeit -

 

 

Komentāri