Berries

Baložu bibliotēkas Lasītāju klubiņš viesojas grāmatu apgādā “Zvaigzne ABC”

03.05.2019 | Baložu pilsētas bibliotēka
First_page_20190430_115658

Baložu bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībniekiem bija iespēja iepazīties grāmatu izdošanas darbību “ Zvaigzne ABC”  K. Valdemāra ielā 6 un satikties ar Apgāda vadītāju Viju Kilbloku. Apgāda vadītāja iepazīstināja ar izdevniecības darbu, izvadīja mūs ekskursijā pa visām nodaļām 6 stāvos, sniedza ieskatu par katras nodaļas darbu, dalījās domās par aktuālāko literatūru.

Apgāda galvenie darbības virzieni ir mūsdienīgu mācību līdzekļu, uzziņu literatūras, saistošu bērnu grāmatu, kā arī pasaules bestselleru un oriģinālliteratūras izdošana.
Lai latviešu lasītājiem piedāvātu kvalitatīvus, interesantus un mūsdienīgus ārzemju autoru darbus, apgāds regulāri piedalās starptautiskos Grāmatu gadatirgos Frankfurtē, Londonā, Boloņā, arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā un tiekas ar ārzemju izdevējiem un rakstniekiem.

Apgāds ar e-grāmatu klāstu piedalās unikālā pašvaldību publisko bibliotēku projektā – 3td e-GRĀMATU bibliotēka, kas lasītājam pieejama bez maksas.  Par šo projektu esam jau iepriekš informējuši Baložu bibliotēkas lietotājus.

Apgāds Zvaigzne ABC katru gadu ir “Latvijas Literatūras gada balvas” un grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” nominantu vidū. Zvaigzne ABC grāmatas regulāri saņem LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu un jauniešu žūrija” augstākās godalgas un lauku bibliotēku atbalsta biedrības “Lielās lasītāju balvas” augstāko novērtējumu.

Paldies Lasītāju klubiņa dalībniecei un “ Zvaigzne ABC”  darbiniecei Zaigai Lasenbergai  par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā!  Paldies Apgāda valdes priekšsēdētājai Vijai Kilblokai par viesmīlīgo uzņemšanu  un interesanto stāstījumu! Vēlam veiksmi turpmākā grāmatu izdošanas darbā!

Foto no pasākuma šeit.

Komentāri