Berries

Mēneša priekšmets augustā - nozīmīte

15.08.2019 | Aija Grīnvalde
First_page__m_3230

Trīs Baltijas valstis, kuru kontūras izkrāsotas karoga krāsās un no Viļņas cauri Rīgai līdz Tallinai iezīmēts ceļš. Tāda izskatās nozīmīte, kuru lietojis Arvīds Kirilko 1989.g. 23.augustā, piedaloties akcijā “Baltijas ceļš”. Leokādija un Arvīds Kirilko tika izsūtīti 1949.g.25.martā no Bauskas apriņķa Paņemunes uz Omskas apgabala Soldatskas rajona Soldatskas ciemu. Pēc atbrīvošanas 1956.g.8.jūnijā līdz pat mūža beigām dzīvoja Ķekavā. Bet kas bija Baltijas ceļš?

Pirms 30 gadiem 23. augustā arī Ķekavai cauri vijās „Baltijas ceļš”. Rokās sadevušies Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ļaudis - veidojot ķēdi no Tallinas, cauri Rīgai un līdz Viļņai - apliecināja gribu atjaunot savu valstu neatkarību un protestējot pret 1939. g. 23. augustā noslēgto t.s. „Molotova-Ribentropa paktu”, kura slepenajos protokolos akceptēts noziedzīgais darījums par Austrumeiropas valstu sadalīšanu ietekmes sfērās. Ar šo paktu tika pieļauta Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iekļaušana Padomju Savienībā, resp. okupācija.

Tolaik, pirms 30 gadiem, nebija mobilo tālruņu. Vienīgā iespēja - klausīties Latvijas Tautas Frontes informāciju pa radio. Tādēļ fotogrāfijās dažviet redzami zemē noliktie pārnēsājamie radioaparāti. Tautas frontes nodaļām visā Latvijā bija apmēram norādīti konkrētie ceļa posmi, kur pulcēties. Virkne bija jāveido šosejas malā, netraucējot satiksmi, jo automašīnas kādu laiku vēl brauca un brauca, meklējot retāku vietu, kas būtu jāaizpilda ar sadoto roku siltumu... Un jāgaida ziņa – sākt, sadoties rokās un rindai pavirzīties uz šosejas vidu…

Krāsainajās fotogrāfijās redzami V. Strazdiņas tvertie mirkļi iepretī Odukalnam, bet melnbaltajās – nezināma autora redzētais Ķekavas centrā.

Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste Velta Strazdiņa

Fotogalerija

команетарии