Berries

Rāmupe Liepu mēnesī

02.08.2019 | Gunta Saule
First_page_2019_07_06_kaazu_meistarkl_f_aija__9_

Liepu mēnesis visā gada ritējumā ir kā Laimas mēnesis. Tas nāk ar liepu ziedu smaržu un rimtumu, ar dzimtas sakņu apzināšanos un sajušanu. arī ar sakņu stiprināšanu un tālākas augšanas nodrošināšanu. Tas jo īpaši atver tautas dzīļu un simbolu līmeņos paslēptās zināšanas.

Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE liepu mēnesi vadīja izzinošos un iedziļinošos sarīkojumos - mācību stundās, koncertos, rituālos.

Vispirms VKKF atbalstīta projekta ietvaros notika tradicionālo Kāzu meistarklase, ko vadīja tradīciju zinātāji, pētnieki un rituālu vadītāji Jānis un Ieva Kušķi. Tā kā meistarklases šai reizē bija atvērta ikvienam, tad līdztekus RĀMUPES dalībniekiem tajā piedalījās arī interesenti no citām tradicionālās kultūras kopienām - gan zinātāji, kuri paši jau laikiem vada dažādus kāzu rituālus, gan citus mūža godus, gan tādi, kuri zināšanu ceļa pašā sākumā.

Meistarklases norise atspoguļota Aijas Vitmanes sagatavotā fotoattēlu galerijā un tajā notika gan priekšlasījums un teorētisks tēmas izklāsts, gan arī tika "izspēlētas" atsevišķas rituālās darbības.

Svarīgs un sirsnības pilni bija Latvijas Folkloras biedrības 30-gadei veltītie Folkloras svētki Turaidā. Mēs latvieši, mēs lībieši, kur līdzās latgaļu un līvu valodas stīgai skanēja arī Rāmupes nestās latviešu stīga Zemgales puses dziesmās un Kurzemes klasiskās kokļu melodijās ievīta. Pēc lietus un Pērkona klātbūtnes caurvītā dižkoncerta notika skaists un pagarots jaunās liepiņas stādīšanas rituāls Dainu kalna svētvietā, Liepu aplī.

Liepu mēneša otro pusi ievadīja gadskārtējais Latgales Stāstu festivāls, kas šogad norisinājās Preiļos, Vārkavā un Riebiņos. Tajā piedalījās rāmupietes Gunta Saule un Anita Sovere. Par to jau stāstīts rakstā Novadnieki IV Latgales stāstnieku festivālā.

Spilgts Liepu mēneša notikums izskanēja Dundagā, Sklandraušu festivālā. Rāmupe svētkus kuplināja ar Vasaras dziesmu koncertprogrammu un piedalījās British council atbalstītā Teātru kopienu projektā. Rādījām Krustabu un Derību rituālu fragmentus. Fotostāsts skatāms šeit.

Tā liepu mēnesis aizskanējis. Savukārt Rudzu mēnesī daži rāmupieši dosies Vasaras skolas izbraukumā uz  iemīļoto, tradīcijām bagāto Latgali. Šai reizē mūsu apciemojamo vietu un ļaužu klāstā Egļava, Žīguri un Šķilbāni.  Un vēl dziesmās un rituālosdalīsimies  Ziemupes Atpūtas pasākumā ma-DARA.

Comments