Berries

PAR DZĪVESPRIEKU ATBILD LAIMES GĒNS

04.11.2012 | Agency
First_page_tautas_terpu_parades_koncerts_093

 Fantastiski jauki pavadīta pēcpusdiena Doles TN. Zinātnieki saka –spējai skatīties uz dzīvi pozitīvi un pretoties stresam ir ģenētiska izcelsme. Un tas ir gēns 5-HTTLPR. Tieši šis gēns atbildpar laimes hormona serotina izdalīšanos organismā. Pēc pasākuma droši varu apgalvot, ka Ķekaviešos šis laimes gēns ir pārpārēm. Pasakaini skanīgas dziesmas Katlakalna TN ansambļa „Kamoliņš” un Ķekavas vidusskolas ansambļa „Rasa”izpildījumā. Neizsakāmi glīti saposti - akurāti tērpi, skaisti , rūpīgi pārdomāti matu sakārtojumi deju kolektīvu „Sidrabaine”, „Baloži”, „Savieši”, „Katlakalns” dejotājiem. Dejotāju vieglais, raitais deju solis Baložu deju kolektīva izpildītajā  dejā„Vēju stundā”, no Baložniekiem ar savu atraktivitāti neatpalika „Sidrabaine” un „Savieši”. Deju kolektīva „Katlakalns” solo pāris dejā „Raibie cimdi”sevi parādīja arī ar labu aktiermeistarību . Visu pasākumu nevar  aprakstīt, lai cilvēks, kurš nav bijis klāt visu izbaudītu tikpat emocionāli kā pasākuma apmeklētāji.

Aplausi , aplausi, aplausi un ovācijas, kad kopdziesmā vienojās „Kamoliņš”, „Rasa” un Suitu sievas. Tik tiešām fantastiski emocionāli. Suitu sievas klātesošajiem nodemostrēja gan sievu galvas sējumu –uzliekot lupatu, aubi un uzsienot 2 lakatus modelei no deju kolektīva Savieši, tāpat tika nodemonstrētas – parādītas suitu sievu zeķes (cik krāsainas, cik dažādas!), parādītas villaines, lakati un to nosaukumi suitu dialektā. Brīnišķīgi kopā pavadīts laiks. Cik nogurusi jutos pirms pasākuma, tik pozitīvu emociju pārpilna esmu šobrīd. Paldies visiem, kuri mani šo pēcpusdienu atbalstīja klātienē , lai projekta pēdējais pasākums  „Ar lepnumu par saviem tautas tērpiem” dotu spēku domāt par nākamo: Paldies Velgai Kūkumai, Regīnai Grebežniecei, Arvilam Novikam, Dacei Bulai, Vitai Priedei, Ingai Biedriņai, Aijai Vitmanei, Natālijai Vaitavai, māksliniecei Annai Melnbārdei, Ilgai Leimanei, Jurim Jerumam, Dainim Auziņam, Vitai Andžejevskai, Rutai Prūsei, dziedātājiem un dejotājiem.

Paldies Baložu dejotājiem un viņu vadītājai Regīnai, par skaisto atziņu:

„DAINA! DZĪVE PIERĀDA, KA VISI SAPŅI – PAT TIE, KURUS ATNES TAUREŅI UZ SAVIEM SPĀRNIEM - PIEPILDĀS!!!”

Lai mums visiem piepildās mūsu izsapņotie sapņi, lai dzīvesprieks  un pozitīvas emocijas mūsos nekad nepietrūkst.

Cieņā Daina Marija Zozuļa.

Foto >>> V.Kūkuma

Comments

Comment_thumb_daina_zozula

Daina Marija Zozuļa 04.11.2012
0

Latviešu tautas tērpi ir daļa no mūsu tradicionālās kultūras mantojuma. Aicinu apmeklēt fotogaleriju "Ar lepnumu par saviem tautas tērpiem"Doles TN. Fotogalerijā parādīta 4Latvijas novadu tautas tērpu krāšņums, to dažādība.

Replay