Berries

Ķekavas mūzikas skolas koklētāju ansamblis

Ķekavas mūzikas skolas koklētāju ansamblis arī pošas 2013.gada svētkiem!

Kolektīva vadītāja: Evita Ķelle

Normalized_1_005  Normalized_1_019  Normalized_1_035  Normalized_1_012