Berries

Katlakalna bibliotēkas darba rādītāji

  2016.g. 2017.g. 2018.g.
Bibliotēkas krājums 13615 14503 15346
Lasītāju skaits  718 725 726
Apmeklējumu skaits 5862 6508 5848
Izsniegumu skaits  12244 13300 13827