Berries

Daugmales kultūras daļa

 

 

Kontaktinfomācija

Ķekavas novads, Daugmale, mājas ”Alpi”
T.26643509
E-pasts: ivita.bekere@kekava.lv
Kultūras darba organizētāja: Ivita Beķere

DARBINIEKI  |  PULCIŅI UN KOLEKTĪVI  |  PASĀKUMU ARHĪVS

Ieskats Daugmales pagasta kultūras vēsturē

Sen aiztecējis laiks, kad Daugmales pagastā kultūras dzīvē bija iesaistīti daudzi pagasta iedzīvotāji.Vecie Daugmales pagasta iedzīvotāji ar cieņu pieminēja koru, ansambļu un dramatisko kolektīvu vadītājus un organizatorus: Kārli Kļaviņu, Jāni Rīmani, Ernu Osi, utt. Darbojās jauktais koris ar 70 dalībniekiem un arī vīru koris. Aizsargu organizācija ziemā skolas zālē rīkoja koncertus, kino seansus, lekcijas. Ļoti veiksmīga sadarbība vēl aizvien ir ar Daugmales skolas kolektīvu.

Daugmales kori dziedāja Rīgā, Melngalvju namā, gan pagastu baznīcās un svētku sarīkojumos. Ļoti aktīvi visā sabiedriskajā dzīvē piedalījās jaunatnes organizācijas – mazpulki un skauti. Darbojās rokdarbu pulciņš.

Lielu sabiedrisko darbu veica pagasta Dāmu komiteja, rīkojot rokdarbu izstādes un kulinārijas kursus. Ikviens Daugmales pagasta iedzīvotājs centās iesaistīties pagasta dzīvē.

Daugmales pagastā nav sava tautas nama, sākoties kolhozu laikmetam, ar laiku tika slēgts vietējais tautas nams, tādēļ darbojāmies ierādītajā mājas „Alpi” telpā un veiksmīgi sadarbojamies ar Daugmales pagasta pārvaldi, Daugmales pamatskolu un Dienas centru „Adatiņas”, jo jūtamies kā viena ģimene un apzināmies, ka mūsu darbs ir veltīts mūsu pagasta cilvēkiem.

Ko darām?

Jau peicus gadus veiksmīgi darbojas radošā sievu kopa „Liives”. Pa šiem gadiem esam iemācījušās radīt pinumu tehnikā groziņus, zīmējušas un izbaudījušas krāsu plūdumu uz zīda, dāvājušas prieku ar pērļu rotām, filcējušas čības un cepures, nevaram uzskaitīt iegūtās zināšanas.

Ir organizētas izstādes, izglītojošās lekcijas,  dažādas interesantas tikšanās,koncerti, atpūtas un disko vakari.

Aicinām visus ņemt aktīvāku dalību pagasta kultūras dzīvē, jo kultūra – tā mūs pavada no šūpuļa līdz kapam, ceļ mūsu pašapziņu, piepilda mūs un bagātina mūsu dvēseles, jo kur liksies, ja nebūs cilvēkam runas kultūra, ģērbšanās kultūra, uzvedības kultūra, utt.

Aicinām visus būt kopā ar mums , dalīties savā pieredzē un veidot apkārtni mums patīkamu un sirdij tīkamu.

Mērķis

Vēlamies, lai katrs iedzīvotājs atrod kultūrā ko tādu, kas viņam vajadzīgs, un vēlas saņemt no kultūras dažādību, lai kultūra būtu tā augsne, no kuras rodas un attīstās radošums, tāpēc tai būtu jātop par virzītājspēku. Mums jāatrod atbilde par iedzīvotāju patiesajām vēlmēm.

Mums jābūt tai vietai, kur cilvēkiem rast laimi un iegūt zināšanas. Tai jābūt vietai, kur vecāki un bērni var jauki pavadīt laiku, kur vecākā paaudze varētu remdēt nostalģiju pēc aizgājušajiem laikiem, bet jaunā paaudze izbaudītu nākotnes izaicinājumus. Ir jābūt tai vietai, kur cilvēki varētu baudīt dabas un cilvēku radītos brīnumus, lai mūsu iekšējās pasaules tiktu piepildītas, un viss iegūtais būtu par mūsu dzīves nepieciešamo daļu.

 Majaslapa5