Berries

Dzimšanas dienas

Februārī

2. febr. Anda Kirilova
Anda Kirilova

5. febr. Liene Ratnika

10. febr. Edgars Briņķis
Mārīte Novicka

15. febr. Andra Gribuste

17. febr. Jeļena Adata

25. febr. Lana Bērziņa

26. febr. Irēna Kalniņa

27. febr. Benita Caune

Martā

1. mar. Ruta Meijere

6. mar. Jānis Āboliņš

16. mar. Vita Timermane

29. mar. Daiga Dinsberga

Aprīlī

5. apr. Ilze Balandīna

8. apr. Silvija Logina

10. apr. Līga Greiere

11. apr. Laimdota Dundura

12. apr. Regīna Grebežniece
Rita Platpere
Toms Zvejnieks

13. apr. Helēna Meija

19. apr. Artis Puriņš

23. apr. Agnese Urka
Sabīne Šaua

Maijā

2. mai. Māris Belovs

9. mai. Daina Marija Zozuļa

14. mai. Edīte Ausekle

21. mai. Tatjana Maslova

24. mai. Līga Freimane

27. mai. Daira Maldere

Jūnijā

8. jūn. Aija Grīnvalde

9. jūn. Estere Pumpura

17. jūn. Agnese Geka

20. jūn. Ināra Laure
Marta Vaivode

26. jūn. Daiga Vasīte

28. jūn. Aija Āre

Jūlijā

1. jūl. Maruta Ikasa

2. jūl. Leonīds Perfeņenkovs

3. jūl. Marija Patmalniece

4. jūl. Ilze Dūduma

21. jūl. Linda Matveja

26. jūl. Laura Arāja

29. jūl. Raimonds Emke

31. jūl. Natālija Vaitava
Natālija Vaitava

Augustā

2. aug. Rūta Treija

6. aug. Vēsma Ozoliņa

7. aug. Kate Pumpiņa

15. aug. Vitolds Rijnieks

25. aug. Velta Strazdiņa

Septembrī

10. sept. Jānis Strazdiņš

13. sept. Mārīte Ķempele

14. sept. Aigars Kukuts
Aigars Kukuts

19. sept. Aija Vitmane

Oktobrī

7. okt. Arnis Auziņš

9. okt. Diāna Zandberga

10. okt. Didzis Soste

12. okt. Kristīne Jeranoviča

24. okt. Vita Priede

31. okt. Laimonis Radziņš

Novembrī

3. nov. Diāna Spertāle
Ilze Reinholce
Uģis Volosovskis

12. nov. Līvija Sabaļauska

14. nov. Zaiga Oše

20. nov. Mārtiņš Pēdājs

25. nov. Elga Auziņa

Decembrī

1. dec. Arvīds Platpers

2. dec. Andris Kapusts

14. dec. Arta Slica

19. dec. Ruta Prūse
Signe Kaleja

26. dec. Ināra Rumbina
Inta Radziņa

28. dec. Dace Zobena

31. dec. Dainis Auziņš
Iveta Čebotkova