Berries
← Atpakaļ uz sadaļu

Jaunā laikmeta kultūra...

27.09.2013 | Anita Lubova | dzīvāētika
First_page_med_74464130_1_

Kutūras nozīme

  Ir pasludināta Satjajuga- svētīgais, Gaišais cilvēces Laikmets. Kāda gan diža sapratne, kāda Svētība visupirms būs šīs mūsu dzīves attīrīšanas un pārveides pamatā? Protams, tā Svētība, kas apvieno visu satvaru, visu daiļo, visu iedvesmojošo un pacilājošo. Patieisi, tas būs tas lielais, skaistais nojēgums, ko cilvēce saprot ar vārdu KULTŪRA.

  Vārdam Kultūra ir divas saknes- pirmā ir druīdu, otra- Austrumu izcelsmes. „Kults”vienmēr ir Labā Pirmsākuma godināšana, bet „Ur”- sena sakne, kas nozīmē Gaismas kultu jeb godināšanu.

  Kultūra ir Augstākās Svētības, Augstākās Dailes, augstākās Zinības uzkrājums. Un nākamās kultūras pamatakmens balstās uz Daili un Zinību. Daile un Zinība ir visas Kultūras pamats, un tieši Daile un Zinība maina visas cilvēces progresu, visu tās laimi un apgaismību ir nesusi Daile un Zinība.

  Māksla un Zinība būs arī turpmāk evolūcijas pamats. Mākslas un zinātnes uzplaukums atrisina sadzīves krīzes. Tieši tas liek cilvēkam apdomāt dzīves problēmas. Tur, kur ir Kultūra, pareizi tiek risinātas arī grūtākās sociālās problēmas. Tur, kur ir Kultūra, ir arī miers. Bez Kultūras nevar tikt panākta starptautiska/ arī vietējā mēroga, mans koment./  vienošanās un savstarpēja sapratne. Patiesa starptautiska sapratne / arī vietējā, man kom./ veidojas uz mākslas un zinātnes bāzes.

  Māksla ir tautas sirds. Zinība- tautas smadzenes/ Tikai sirds un gudrība palīdz cilvēkiem apvienoties un saprast citam citu. Tikai Daile un Zinība var apvienot cilvēci un vest to pretī patiesai laimei un labklājībai. Tikai uz patiesas Dailes, patiesas Zinības pamatiem nodibināsies labas starptautiskās / arī vietējās-mans kom./ attiecības. Un īstā vadītāja būs starptautiskā Zinības un mākslas Dailes valoda. Neko augstāku par Kultūras panaceju cilvēce nav zinājusi- un nezinās, jo Kultūrā ir ietverta visu ugunīgās jaunrades sasniegumu summa.

  Kultūrai visdrīzākajā laikā jāienāk ikdienišķajā dzīvē. Tāpēc ikvienam domājošam cilvēkam nemitīgi jārūpējas par Kultūras pamatiem tiklab sabiedriskajā , kā arī personiskajā dzīvē. „Kultūras pirmā pazīme ir prasme dzīvot bez ķildām.”

  Domāšanas un skaistuma izjūtas paplašināšana un izsmalcināšana rada to izsmalcinātību un to gara cēlumu, kas piemīt tikai kultūras cilvēkam. Tieši kultūras cilvēks ir tas, kas spēj veidot savas valsts gaišo nākotni.

  Pat aptuvena izpratne par īstas Kultūras pamatiem pilnībā pārveidos dzīvi un radīs vēl nebijušus apstākļus spožiem atklājumiem, kas lemti cilvēcei. Dzīvi pārveido Kultūras varoņdarbi. Tikai šie varoņdarbi ir cilvēces virzītājspēks. Gaisma ir viena, un vārti uz to- patiesi starptautiski, un tie ir atvērti visiem, kas tiešām meklē Gaismu.

  Tikai Kultūra var pārveidot planētu. Un Jauno Laikmetu var veidot tikai zem Kultūras zīmes. Kultūra ir tikpat augsta kā Bezrobežība. Un, kad cilvēka gars apzinās šo Bezrobežību- tā liek viņam nemitīgi PILNĪGOTIES. Kalpošanas Kultūrai ir Cildens cilvēces varoņdarbs.

   Augstākā kulturālība ir augstākā tolerance. Jebkura vēlēšanās likt domāt pēc savas receptes nevar būt kulturālības pazīme. Kultūras jēdziena plašā ietilpība jau paredz tās neparasto dažādību. Iemācīties cienīt dažādību- tas ir īstais ceļš uz Kultūru. Lielā tolerance atvērs Vārtus uz gaišo Nākotnes jauncelsmi.

/ No „Dzīvās ētikas mācības”/

Turpinājums sekos...Kā ir ar pašiem mums?...

Komentāri