Berries
← Atpakaļ uz sadaļu

Bibliotēka kā vērtība

16.11.2011 | Dainuvīte Markelova | bibliotēka
First_page_dsc02506

 

 

Sabiedrībā vēl joprojām ir dzirdami apgalvojumi un uzskati: „Bibliotēkas apmeklē tikai pensionāri”, „Bibliotēkās ir vecas, putekļainas grāmatas”, „Bērni nelasa grāmatas, bet tikai datoros spēlē spēlītes”, vai tas ir mīts vai realitāte? Sniegšu ieskatu par Ķekavas novadu.

Jā, tā ir patiesība, ka pensionāri apmeklē bibliotēkas un liela daļa pat katru dienu. Jo tieši bibliotēkās var izlasīt jaunos laikrakstus un žurnālus, izvēlēties sev kāroto grāmatu bez maksas. Sen aizmirstībā palicis laiks, kad teju katrā ģimenē pasūtīja vairāku nosaukumu avīzes un žurnālus, lai iegādātos grāmatas stāvēja rindās. Ekonomiskā situācija un krīze ir ienesusi savas korekcijas. Grāmatu vidējā cena ir ap 5- 8 Ls, žurnāla ap 1-2 Ls. Cilvēki izmanto katru iespēju taupīt un novērtē to, ka bibliotēkā var sekot visiem jaunumiem neizdodot naudu. Bibliotēkā internetā bez maksas var nomaksāt rēķinus, nopirkt biļetes, atrast vajadzīgo informāciju par pabalstiem, noskaidrot vilciena vai autobusa sarakstu, pašvaldības un citu iestāžu darba laiku, sazināties ar radiem un draugiem, jo ne visiem ir mājās interneta pieslēgums. Un ja kāds nav apguvis datora prasmes, tad bibliotekāri ne vien palīdz sameklēt vajadzīgo, bet apmāca ikvienu, lai pēc tam katrs pats var sameklēt sev noderīgo.

Pēdējos gados tieši publiskās bibliotēkas ir saņēmušas valsts un Bila&Melindas Geitsa fonda investīcijas jaunu tehnoloģiju ieviešanai un darbinieku apmācībai, lai tās spētu sniegt iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus labā līmenī un mazinātu sociālo nevienlīdzību sabiedrībā.

Ko par bibliotēkām domā republikā? Neliels ieskats Latvijas iedzīvotāju bibliotēku novērtēšanas pētījumu secinājumos:

1.      Bibliotēkai ir liela nozīme sabiedrības attīstībā – apstiprina 83% Latvijas iedzīvotāju.

2.      74% apgalvo, ka bibliotēkas ir vienīgais bezmaksas kultūras un informācijas centrs.

3.      Bibliotēku lietotāju skaits valstī ir būtiski palielinājies pēdējo gadu laikā – gandrīz katrs trešais (2,5) Latvijas iedzīvotājs ir bijis bibliotēkā pēdējā gada laikā.

4.      Katram piektajam bibliotēkas datora / interneta lietotājam nav citas iespējas izmantot internetu kā tikai  publiskajā bibliotēkā.

5.      39% no lietotājiem, kuriem pēdējā gada laikā bijis aktuāls darba jautājums, saka, ka bibliotēkas izmantošana palīdzējusi atrast darbu.

6.      Būtiski palielinājusies e-maksājumu veikšana bibliotēkās un tas ļauj gan ietaupīt naudu, gan laiku.

7.      Internets vien nevar aizstāt bibliotēku nepieciešamību – apstiprina 81% iedzīvotāju.

8.      ­77% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka bibliotēka ir ļoti laba vieta, kur pavadīt brīvo laiku.

9.      Katrs trešais bērns pirmsskolas vecumā jau ir bijis bibliotēkā.

10.   Pamatskolas vecumā bibliotēkas apmeklē 85% bērnu, bet vecuma posmā no 5. – 9. klasei – 88% jauniešu.

11.  ­60% iedzīvotāju uztver, ka bibliotēkā ir patīkama atmosfēra (Ar pētījumu gaitu un rezultātiem vairāk var iepazīties KIS interneta vietnē :
http://www.kis.gov.lv/lv/c14/s65/)

Kā izmanto bibliotēkas Ķekavas novadā?

 

Mūsu novadā ir 4 publiskās bibliotēkas – Baložos, Daugmalē, Katlakalnā  un Ķekavā. 2010. gadā visās bibliotēkās kopā bija 3220 lasītāju, kas 78000 reizes apmeklējuši bibliotēkas. Gadā viens lasītājs vidēji 24 reizes apmeklējis bibliotēku, bet dienā bibliotēkas apmeklē vidēji 280 lietotāji, kas izskaidrojams ar ekonomisko situāciju un bezmaksas interneta pieeju. Raksturīga iezīme, ka bibliotēkās pierakstās aizvien vairāk jaunās ģimenes, kuras Pierīgā  iegādājušās mājokļus. Pēdējo gadu laikā tiek apgāzts vēl viens mīts, ka bibliotēka ir miera un klusuma osta, jo bērni ir aktīvi bibliotēkas lietotāji, kuriem pēc skolas ir grūti apvaldīt savas emocijas. Tabula dod ieskatu par lietotāju sastāvu.

Lietotāju sastāvs

Baložu pilsētas bibliotēka

Daugmales bibliotēka

Katlakalna bibliotēka

Ķekavas pagasta bibliotēka

Pirmskolnieki

3%

6%

 1%

-

Bērni un jaunieši līdz 18.g.

34%

59%

 26%

33%

Studenti

12%

4%

 12%

6%

Strādājošie

 34%

42%

 42%

58%

Bezdarbnieki

 11%

9%

 6%

9%

Pensionāri

 6%

13%

 13 %

10%

 

Ķekavas novada bibliotēkas piedāvā bibliotekāros pakalpojumus labā līmenī. Bezmaksas ir grāmatu un preses izsniegšana, abonētās datubāzes – Letonika, Lursoft; datorpakalpojumi; internets. Ir jāmaksā par kopēšanu, printēšanu, skenēšanu, faksa nosūtīšanu/ saņemšanu. Ar pakalpojumu cenām var iepazīties bibliotēkā, kā arī elektroniski – http://parkulturu.lv/ sadaļā bibliotēkas.

Apmeklētāju konsultēšana un apmācības

Novada bibliotēkās konsultējam kā atrast vajadzīgo literatūru un informāciju internetā, palīdzam „sadraudzēties” ar datoru.  Apmācam bibliotēkas lietotājus par e-pakalpojumu praktiskā pielietošanā: e-bankas,biļešu iegādi, darba piedāvājumu meklēšanu un sludinājumu ievietošanu, e-pasta izveidi, PowerPoint pielietošanu, kā strādāt ar e-datu bāzēm un e-katalogu. Arī tad, ja lietotājam ir iemaņas interneta izmantošanā, tas nenozīmē, ka visi ir spējīgi atrast patiesu un kvalitatīvu informāciju. Esam novērojuši, ka pārāk maz uzmanības tiek pievērsts informācijas ticamībai, precizitātei. Dažkārt nākas palīdzēt studentiem, jo viņi nespēj atšķirt zinātniskus informācijas avotus, no tādiem, uz kuriem nevar paļauties. Informācijpratīgiem jauniešiem ir vieglāk studēt augstskolā. Katru dienu bibliotēkās tiek sniegtas dažāda veida un satura uzziņas, kas ar katru gadu kļūst arvien sarežģītākas.

Novada bibliotēku krājums un izmantošana

Bibliotēkas iepērk grāmatas, balstoties uz vietējo lasītāju vajadzībām un interesēm. Mūsdienās zināšanas noveco ļoti ātri, tāpēc bibliotēkai ir jāseko jaunumiem dažādās nozarēs. Tas palīdz bibliotēkai nodrošināšanāt mūžizglītību. Grāmatas tiek komplektētas pēc principa: nozīmīgi izdevumi augstskolu studentiem, labākā uzziņu un vērtīga nozaru literatūra, latviešu oriģinālliteratūra, bērnu grāmatas un populārākā tulkotā daiļliteratūra. Grāmatas iegādājam par pašvaldības līdzekļiem. Esam pateicīgi arī par vērtīgu grāmatu dāvinājumiem. Visās bibliotēkās ir liels pieprasījums pēc preses izdevumiem. 2010. gadā visās bibliotēkās kopā izsniegti 131 386 eks. grāmatu un žurnālu. Izsnieguma skaitļi pierāda, ka izlietotā nauda grāmatām un presei ir sasniegusi mērķi.

Trūkstōšās grāmatas pasūtam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, vai aizņemamies no citām mūsu novada bibliotēkām (paldies par operatīvo sagādi atsaucīgajiem novada šoferiem, personīgi A.Jēkabsonam).

Darbs ar bērniem

Ar katru gadu palielinās bērnu apmeklējumu skaits. Pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem vai auklīti interesanti pavada brīvo laiku un radoši darbojas bibliotēkā.. Mazajiem lasītājiem tiek komplektētas gan spēļgrāmatas, gan dažādas izzinošas grāmatas. Dažās bibliotēkās bērniem ir savs atpūtas stūrītis, kur mazie labprāt rotaļājas, iepazīst burvīgo grāmatu pasauli, kamēr vecāki atrod interesējošo literatūru. Arī Daugmalē un Katlakalnā būtu nepieciešams speciāli aprīkots bērnu stūrītis.

Skolnieki pēc stundām katru dienu nāk uz bibliotēku. Te bērni raksta patstāvīgos darbus, gatavo projektus, meklē dažādu informāciju, pilda mājasdarbus, izmanto datorus, spēlē dažādas galda spēles, lasa žurnālus. Gaidot autobusu, viņi šo laiku pavada lietderīgi.

Bibliotekāri rūpējas par bērnu drošību internetā, pamācot mazākiem bērniem, lai neizpauž citiem savu paroli, neuzticas nepazīstamiem cilvēkiem. Bērnu pavadītais laiks un darbība internetā tiek uzmanīta un reglamentēta. Kamēr bērni darbojas bibliotēkā, vecāki var neuztraukties par viņu drošību.

Lai bērni ienāktu grāmatu pasaulē jau pirms skolas gaitu uzsākšanas, pirmsskolas izglītības iestādes bērni ik gadu tiek iepazīstināti ar bibliotēku. Ne visu bērnu vecāki lasa un nāk uz bibliotēku, tāpēc ir svarīgi radīt mīlestību pret grāmatām un lasīšanu no mazotnes. Mazie bērni labprāt skatās grāmatas, iesaistās mīklu pantu minēšanā, kopā ar bibliotekārēm radoši darbojas.

Mūs uztrauc bērni un lasīšana. Cik ir vecāku, kuri vakaros lasa saviem bērniem? Aptaujas liecina, ka ļoti maz. Atbilde – sociālie iemesli – vecāki vienkārši ļoti daudz strādā un vakarā ir noguruši. Kāpēc bērniem jālasa priekšā? Bērnam, kurš no mazotnes bieži klausās pasakas, stāstus veidojas bagāta valoda, lasīšana veicina bērna fantāziju un radošu attieksmi pret pasauli, lasīšana ir jebkuras izglītības sākums un pamats.

Cik ir bērnu, kuri datora virtuālo spēļu vietā izvēlas grāmatu lasīšanu? Domājot par bērnu lasīšanas veicināšanu, mēs novadā gribam pastiprināti strādāt tieši ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuri būs nākotnes bibliotēku lietotāji.

Projektu un jauno tehnoloģiju ienākšana bibliotēkas ir padarījusi modernākas. Arī telpas ir kļuvušas daudz plašākas, gaišākas un pievilcīgākas. Liels prieks, ka Ķekavas bibliotēka jau 2 gadus atrodas jaunās telpās. Ērta atrašanās vieta un jaunās telpas sekmējušas bibliotēkas izmantojamību. Vienīgā bibliotēka novadā - Katlakalna bibliotēka atrodas šaurās, neatbilstošās telpās. Akreditācijas komisija labi novērtēja tās darbu, kā vienīgo piebildi minot - risināt telpu jautājumu atbilstoši LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.395. Telpu trūkums neļauj radoši strādāt un nodrošināt pilnvērtīgus pakalpojumus.

 Mīlestība pret grāmatām un lasīšanas prasmi ir jaaudzina bērnos jau pirmsskolas vecumā, tāpēc aicinu izmantot bibliotēkas piedāvātās iespējas!

 Lietot bibliotēkas – tas ir moderni un izdevīgi!

 

 

Komentāri