Berries

Baložu pilsētas bibliotēkas darba rādītāji

Rādītāji 2016.g. 2017.g 2018.g.
Lasītāju skaits 1478 1537 1566
t.sk. bērni un jaunieši  670 739 796
Izsniegums  52933 48982 42973
t.sk. bērniem un jauniešiem  17943 17269 15525
Apmeklējumu skaits 27180 25698 25687
t.sk. bērni un jaunieši  14922 14021 14693
Krājums 33021 32934 32873

 

  •     2018.g. bijuši 65 tematiski pasākumi un 51 izstāde.
  •     2018.g. BPB ir piedalījusies 3 projektos.

Baložu pilsētas bibliotēkas gada teksta pārskata atskaites:

Automatizācija

Datori 14
Serveris  1
Printeri  4
Kopēšanas iekārtas  1
Skeneri  1
Bibliotēku informācijas sistēma BIS ALISE

Statistika